Kohteen osoite:*
Ilmoittaja:*
Puhelinnumero:*
email ( ei pakollinen tieto)
Vian määrittely:*
Pakko/käsisyöttö toimii ja tyhjentää
Pakko/käsisyöttö toimii ei tyhjennä
Pakko/käsisyöttö ei toimi
Ei ole edes virtoja pumppaamossa
En tiedä/osaa sanoa
Pumppaamon vikailmoitus*
Yliaika
Yläraja
Lämpörele
Ei näy edes vikailmoitusta,(ei virtoja)
En tiedä/osaa sanoa
Tehdyt toimenpiteet*
Virrat pois ja takaisin päälle
Ohajuskeskuksen sulakkeiden asento tarkistettu
Lämporele kuitattu (jos yliaika/lämpörele vikailmoitus)
Uimureiden asento/korkeus tarkistettu
Kiinteistön sulaketaulu tarkistettu (3-vaihe pumput)
En tiedä/osaa sanoa
Pumppaamon tila*
Puolillaan tai alle
Täyttyy vrk:n sisällä
Tulvii
Tulvii vaikkei vettä käytetä (HUOM! takaisku pettänyt, sulje tonttihaaran jäteveden venttiili välittömästi)
En tiedä/ osaa sanoa
Vian kiireellisyys*
Normaali vikailmoitus, odotan että osuuskunta ottaa yhteyttä.
Pikainen, asiakas tilaa itse joko Tmi Jukka Sihvola puh. 0400756180 tai VE Energiaratkaisut puh. 040055694 tai Tmi Honkalinna puh.0500-488466
Välitön, ylivuoto! Asiakas tilaa itse vtm putkistohuollon pumppu-auton 24h päivystys puh. 0400 156 046 tai jm-pipe puh. 050 4762373
Viestikenttä: