Liittyminen

Jäsenanomuksen voi lähettää LITTYMINEN -lomakkeella.

Tämän jälkeen voitte maksaa osuusmaksun, 100€, Nordean tilille 157930-13767230-137672
ja näin ilmoitatte halukkuutenne liittyä Väliväylän vesihuolto-osuuskuntaan.
Liittymissopimuksen voi tulostaa ja allekirjoittaa valmiiksi.