Kouvolan Veden huoltotyöt vaikutusalueet Puhjon,Kuivalan,Miettulan ja Somuran linjat.

Maanantai 18.7.2022 - jw


tiedoksi

Kouvolan Vesi Oy saneeraa Valkealan Jokelan vesitornin sisäpuolisia rakenteita vko 26 – 39 / 2022 jolloin torni on pois normaalista vedenjakelukäytöstä.

Valkealan alueen vedenjakelu hoidetaan paineohjauksella, jolloin pienet paineenvaihtelut verkostossa saattavat aiheuttaa lievää maku- ja värihaittaa putkistossa, mahdollisen irtoavan sakan vuoksi.

Tämä ei ole terveydelle vaarallista, mutta voi tukkia hanojen ja pesukoneiden sihtejä ja liata pyykkiä.

Haittojen poistamiseksi, suosittelemme kylmän veden juoksuttamista, kunnes vesi kirkastuu.

Pahoittelemme muutoksista mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Tämä voi vaikuttaa Väliväylän linjoihin Puhjo, Kuivala, Miettula ja Somura.

Avainsanat: huoltotyöt