tiedote :KIPPARILAN JA RANTA-UTIN LINJAT

Tiistai 8.6.2021 - jw


KIPPARILAN JA RANTA-UTIN LINJAT

Kouvolan Vesi Oy suorittaa alueellanne vesijohtoverkoston muutostöitä kesäkuun 2021 aikana. Muutostöiden yhteydessä vesijohtoverkoston Valtatie 6:n eteläpuolisella alueella painetasoa nostetaan hieman nykyisestä. Valtatien 6:n pohjoispuolisella alueella painetason muutoksen lisäksi veden lähteeksi muuttuu Kouvolan Vesi Oy:n Haukkajärven vedenottamo. Valtatie 6 pohjoispuolella veden alkuperä vaihtuu 15.6.2021 alkaen.

Muutostöiden seurauksena vesijohtoverkoston vedessä voi esiintyä väristä tai sameudesta johtuvia laatuhäiriötä. Väri ja sameus
johtuvat verkostossa paineenvaihtelun aiheuttamasta saostuman
irtoamisesta. Vesikatkoista ilmoitetaan erikseen.

Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta sameaa vettä ei tulisi
käyttää talousvetenä.

Niissä verkoston osissa joissa laatuhäiriö on havaittavissa,
kehotetaan välttämään toistaiseksi veden käyttöä herkissä
kodintekniikan laitteissa ja esim. valkopyykin pesuun. Vesi voi
aiheuttaa saostumia laitteisiin tai pyykin värjäytymistä.

Veden ulkonäön palauduttua vettä voi käyttää normaalisti.

Terveisin Kouvolan Vesi Oy

Lisätietoja:
Sami Hellsten
Verkostomestari
040 5627 758
sami.hellsten@kouvolanvesi.fi

Avainsanat: muutos