Tervetuloa 

 

Ajankohtaista tällä hetkellä:

Käyntimaksu 1.1.2017 alkaen

Torstai 29.12.2016 - jw

Käyntimaksu 70€  kiinteistöpumppaamon vikatilanteessa ja kuinka saada maksuun 100% alennus.

 

Ote osuuskunnan hallituksen kokouksesta 5/2016

"

49§ Kiinteistöpumppaamon vikatilanteet , käyntimaksut.

   • Käyntimaksu 70 euroa sis alv 24%

   • Käyntimaksusta saa 100% alennuksen jos vikailmoitusta tehdessä käy selvästi ilmi että perustoimenpiteet vian löytämiseksi on tehty tai tehdään puhelun aikana.

perustoimenpiteet:

  • Pumppaamon vikailmoitus luettu.

  • Pumppaamon virtojen sammutus ja uudelleen päälle kytkentä.

  • Sulakkeet, keskus sekä päätaulusta tarkistettu. Jos ei sähköjä.

  • Pintavipat, sijainti ja puhdistus. Jos ei automatiikka pelaa.

  • Lämpörele, asento ja kuittaus. Jos pumppu ei pumppaa edes käsisyötöllä.

  • Käsisyöttö, toimivuus. Jos pinta korkealla ja automatikka ei pelaa.

   "

Avainsanat: maksu alennus 100%

Vuoden 2016 hinnat

Maanantai 20.6.2016 - jw

Vuoden 2016 hinnasto:

http://www.vvhosk.fi/kayttomaksut-2016

Avainsanat: vesi, jätevesi perusmaksut

Tilinpäätösaineisto luettavissa 26.5 klo 9.30-11.30

Keskiviikko 25.5.2016 - jw

Tilinpäätösaineistoon voi tulla tutustumaan torstaina 26.5.2016 klo 9.30-11.30 osk:n toimistolle Pasintie 2-6 Tirva. Myös ennen varsinaista osuuskuntakokousta klo 17.15 kokouspaikalla.

Avainsanat: tilinpäätös

Vuosikokous

Keskiviikko 27.4.2016 - jw

Väliväylän vesihuolto-osuuskunnan varsinainen osuuskuntakokous pidetään 26.5.2016 Valkealan lukion ( Lukionkaari 8, 45370 Valkeala ) auditoriossa kello 18.00 alkaen. Kahvit 17.30 alkaen. 

Avainsanat: vuosikokous

Tirva-Kannuskosken veden laatu, talousvettä voi käyttää normaalisti

Tiistai 19.4.2016 klo 10:13

Alvira pyysi tiedottamaan päätöksestään Tirva-Kannuskosken jäseniä:

18.4.2016

Kaipiaisten Väliväylän osuuskunnan verkostossa havaittu torjunta-aineita – talousvettä voi
käyttää normaalisti
Kymen Vesi Oy:n jakaman talousveden laatua tarkkaillaan jatkuvasti. Myös torjunta-aineet
kuuluvat tarkkailun piiriin. Talousveden lisäksi vesiyhtiö tarkkailee säännöllisesti
talousveden valmistukseen käytettävän raakaveden laatua.
Kaipiaisten taajamaan johdettava talousvesi on peräisin kahdelta Kaipiaisissa sijaitsevalta
pohjavedenottamolta, niin sanotuilta vanhalta ja uudelta vedenottamolta.
Kaipiaisten verkostovedestä ja vanhan ottamon raakavedestä löytyi 2010 vuoden
syyskuussa otetuista näytteistä pieniä määriä rikkakasvien torjuntaan käytettyjä atratsiini
ja heksatsinoni -nimisiä torjunta-aineita, joiden pitoisuudet ylittivät lievästi yksittäisille
torjunta-aineille sallitun enimmäispitoisuuden. Uudelta vedenottamolta samaan aikaan
otetussa näytteessä oli kyseisten aineiden pitoisuudet selvästi alle sallitun. Välittömästi
tulosten valmistuttua vesilaitos muutti pumppauksen vedenottamoilta siten, että
mahdollisimman suuri osa verkostoon pumpattavasta vedestä on nyt peräisin uudelta
vedenottamolta. Vanhalta vedenottamolta pumpataan vettä verkostoon ainoastaan silloin,
kun vesi uhkaa loppua. Kaipaisten verkostoon menevä vesi on sekoitus uuden ja vanhan
ottamon vettä. Satunnaisesti saattaa syntyä tilanne, jossa vanhalta ottamolta menee vesi
suoraan osuuskunnan verkostoon ilman, että se ehtii sekoittua uudelta ottamolta tulevan
veden kanssa. Kyseisiä tilanteita on vain muutama kappale kuukaudessa ilta-yöaikaan.
Tällöin torjunta-ainepitoisuus osuuskunnan verkostossa ylittää lievästi talousvesiasetuksen
salliman enimmäismäärän.
Pumppausjärjestelyillä Kaipiaisten verkoston vesi on saatu pysymään talousvesiasetuksen
(1352/2015) mukaisena. Tammikuussa 27.1.2016 Väliväylän osuuskunnan alueelta
otettiin ylimääräinen käyttötarkkailunäyte, jonka atratsiini pitoisuus ylitti hieman
sallitun luparajan. Ylitys ei ole terveydelle haitallinen ja talousvettä voi käyttää
normaalisti.
Kymen Vesi Oy on pilot-laitteistolla todennut kalvosuodatuslaitteiston toimivaksi torjunta
aineiden poistoon ja on tilannut vanhalle vedenottamolle mitoituksen mukaista laitteistoa,
joka poistaa torjunta-aineet talousvedestä luparajojen mukaisiksi. Laitteiston arvioitu
käyttöönotto aika on viikolla 18. Laitteiston käyttöönoton jälkeen vedenottamoiden
pumppaussuhteet muutetaan tasaisiksi.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt poikkeusluvan hieman luparajat
ylittävälle talousvedelle kesäkuun 2016 loppuun asti, mutta heti kalvolaitteiston
saavuttua Kymen Vesi Oy aloittaa sen käytön.
Kymen Vesi Oy tarjoaa Väliväylän osuuskuntalaisille mahdollisuutta hakea maksutta
talousvesiasetuksen (1352/2015) mukaista vettä Kaipiaisten urheilukentän läheltä
Kesärannantien ja Kajastuksentien risteyksestä. Vedenjakelu on käytössä 1.3.2016 alkaen.
Lisätietoja:
Tuotantopäällikkö Ympäristöterveyspäällikkö
Maija Renkonen Taru Pyötsiä
Kymen Vesi Oy Kouvolan kaupunki/Ympäristöpalvelut
p. 040 635 2754 p. 020 615 7914


Lisää kirjoituksia